Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Επιστολή της ΕΓΜΕΣΕ στον Επίτροπο της Ε.Ε, κ. Phil Hogan

Η  Ένωση Γεωπόνων Μελετητών Ελλάδας – Συμβούλων Εκμεταλλεύσεων (ΕΓΜΕΣΕ ), στέλνει επιστολή στον Επίτροπο  της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, κ.  Phil Hogan στις Βρυξέλλες , και ζητά την παρέμβασή του στην Ελλάδα, σχετικά με την υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης, σε αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, και ζητά παράταση στην υλοποίησή τους, με μεταφορά τους στο νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 όπως ανάλογα έχει απαντήσει  ο  κ. Phil Hogan ,και για τη Ρουμανία.  
Περιληπτικά, η επιστολή, αναφέρει ότι η   Ένωση Γεωπόνων Μελετητών Ελλάδας – Συμβούλων Εκμεταλλεύσεων (ΕΓΜΕΣΕ ), ενημερώνει  τον κ. Hogan, ποια είναι η ΕΓΜΕΣΕ, και   για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια , που δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση των επενδύσεων, με συνέπεια να κινδυνεύουν να χαθούν εκατοντάδες εκατομμύρια επενδύσεις και επιδοτήσεις από το γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα στην Ελλάδα.  Παράλληλα, ερωτά τον κ. Hogan, αν μπορεί να γίνει μεταφορά των επενδύσεων για την Ελλάδα , στο νέο πρόγραμμα 2014-2020, όπως ο ίδιος – ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- διαβεβαίωσε τη Ρουμανία ότι μπορεί να πράξει,  απαντώντας στην κοινοβουλευτική ερώτηση P-007658  , με την απάντησή του , που δημοσιεύτηκε στις 14 Ιουνίου του 2015 - δεδομένου ότι η Ελλάδα, αντιμετωπίζει παρόμοια δημοσιονομικά προβλήματα ,- και όπου αναφέρεται ότι:  "Έργα αγροτικής ανάπτυξης τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας για την  επιλεξιμότητα των δαπανών που σχετίζονται με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για την Περίοδο 2007-2013 (31 Δεκεμβρίου 2015) μπορούν να συνεχιστούν ,  και ότι η δαπάνες  είναι επιλέξιμες από το κονδύλιο του προϋπολογισμού 2014-2020, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι  στις μεταβατικές διατάξεις τηρούνται. Έτσι, δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου κατά τη μετάβαση προς την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 ,για έργα αγροτικής ανάπτυξης που θα συνεχιστούν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2015 ».  Τέλος  ζητά από τον κ. Hogan , να καθοδηγήσει την ΕΓΜΕΣΕ, για τους πιθανούς μηχανισμούς, που μπορούν  να γίνουν τα παραπάνω, και κυρίως παρακαλεί να παρέμβει  άμεσα για το θέμα αυτό στην Ελλάδα, δεδομένου του ελάχιστου χρονικού διαστήματος που απομένει.  Την επιστολή υπογράφουν ο Πρόεδρος της Ένωσης Γεωπόνων Μελετητών Ελλάδας Μιχάλης Αντωνόπουλος, και ο Γραμματέας Ανδρέας Κασαράκης.
Η επιστολή στο πρωτότυπο κείμενο στα αγγλικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου