Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.: Παράταση της περιόδου προαιρετικής πιλοτικής εφαρμογής της συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων

Η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ ανακοίνωσε ότι, λόγω της αναγκαιότητας ολοκλήρωσης των απαραίτητων βελτιώσεων και της αντιμετώπισης τεχνικών θεμάτων που αφορούν τη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου, παρατείνεται μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2015, η περίοδος προαιρετικής πιλοτικής εφαρμογής της συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων, με σκοπό:
  • Την εξοικείωση με την εφαρμογή των ενδιαφερομένων συνταγογράφων και επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων. Η έκδοση συνταγών μέχρι τις 25-10-2015 καταχωρείται στο σύστημα και πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Την υποβολή σχολίων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας
  • Την ανάπτυξη ιδιωτικών πακέτων από κάθε ενδιαφερόμενο, παρά το γεγονός ότι η ψηφιακή υπηρεσία της συνταγογράφησης θα παρέχεται δωρεάν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου μας.

Επισημαίνεται ότι μετά από τις 26 Νοεμβρίου 2015 καθίσταται υποχρεωτική η έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου, προκειμένου να είναι δυνατή η προμήθειά του από τους επαγγελματίες χρήστες.

Σχετικό υλικό:
Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων, Ενημερωτικό Δελτίο Συλλόγου Γεωπόνων Νομού Ηρακλείου 1/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου