Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

Εμπορία γεωργικών φαρμάκων με πιστοποίηση από ΚΕΚ

Με την Υπουργική Απόφαση 8040/88923 (ΦΕΚ 1849/Β/29-07-2013) που υπογράφεται από τον Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμου Χαρακόπουλου, επιχειρείται η εμπορία γεωργικών φαρμάκων να γίνεται από οποιονδήποτε με μία απλή κατάρτιση το πολύ 60 ωρών από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό ή οποιοδήποτε ΚΕΚ.
Για το θέμα έχει ήδη κατατεθεί ερώτηση από βουλευτές προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ σχετικά τοποθετήθηκε και το ΓΕΩΤΕΕ ζητώντας την άμεση ανάκληση της απόφασης επιφυλασσόμενο να κινηθεί νομικά σε αντίθετη περίπτωση.

Η ερώτηση των βουλευτών προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών

Το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Νέων Αγροτών πραγματοποιείται από την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013 έως και την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2013 στο μεσαιωνικό κάστρο Λαμίας.
Την πρώτη ημέρα, Παρασκευή 30 Αυγούστου κατά την τελετή έναρξης εκτός από την κεντρική ομιλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθηγητή κ. Τσαυτάρη Αθανασίου, στην οποία θα περιγραφεί το όραμα του Υπουργείου και οι προοπτικές που διανοίγονται στον πρωτογενή τομέα για την επόμενη περίοδο θα υπάρξουν δύο εισηγήσεις οι οποίες θα πραγματευτούν θέματα πολιτισμού. Η κ. Παπακωνσταντίνου Μαρία, διευθύντρια της 24ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων θα παρουσιάσει την ιστορία του Κάστρου Λαμίας στη διαδρομή των αιώνων και η κ. Αβραμίδου Έλενα, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου και πρώην μορφωτική σύμβουλος της Ελληνικής Πρεσβείας στην Κίνα θα συνδέσει την αγροτική ανάπτυξη με τον πολιτισμό και τον τουρισμό χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τη χώρα μας και την Κίνα σε μία προσπάθεια προσέγγισης των δύο πολιτισμών. 
Την επόμενη μέρα, Σάββατο 31 Αυγούστου οι εργασίες του συνεδρίου αναπτύσσονται σε τρεις (3) διακριτές αλλά συνεκτικές μεταξύ τους ενότητες, πολύ σημαντικές για τους νέους αγρότες.
ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: «Ελληνική αγροτική οικονομία, 2014 – 2020, μεταφράζοντας τις εξελίξεις σε θετικό αποτέλεσμα» 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: «Αγροτικό επιχειρείν & αειφορική διαχείριση, αναδεικνύοντας την πολυλειτουργικότητα γεωργίας & κτηνοτροφίας».
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: «Στροφή στον πρωτογενή τομέα, επιτυχημένες καινοτόμες ελληνικές ιστορίες». 
Η τρίτη μέρα του συνεδρίου, Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου χωρίζεται σε δύο θεματικές ενότητες οι οποίες ουσιαστικά αποτελούν δορυφορικά συμπόσια και αναφέρονται στα αρωματικά φυτά, τις προοπτικές που διανοίγονται σε αυτόν τον τομέα και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να δραστηριοποιηθεί σε αυτόν τον κλάδο και η άλλη ενότητα κάνει αναφορά σε νέες καλλιέργειες, τις προοπτικές τους, τους κινδύνους που ενέχουν και τον τρόπο οργάνωσης που θα πρέπει να υπάρξει για να θεωρηθούν πετυχημένες. 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Η είσοδος για το συνέδριο είναι ελεύθερη. Η Π.Ε.Ν.Α. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να στηρίξει την ενημέρωση και γνώση των νέων αγροτών χωρίς να τους επιβαρύνει οικονομικά. Πρόκειται για ένα σημαντικό συνέδριο το οποίο προσφέρεται δωρεάν. Αλλά και για τους νέους αγρότες οι οποίοι θα έρθουν από μακριά η Π.Ε.Ν.Α. και η Ε.Ν.Α. Φθιώτιδας σε συνεργασία με τις Ενώσεις Ξενοδόχων Λαμίας και Λουτρών Υπάτης προσφέρουν τη διαμονή των συνέδρων σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές όπως μπορείτε να δείτε από το κόστος διαμονής των ξενοδοχείων της περιοχής.
Έτσι λοιπόν οι σύνεδροι – νέοι αγρότες επιβαρύνονται μόνο τα έξοδα διαμονής τα οποία είναι ελάχιστα. Τόσο η διατροφή όσο και η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν και επιπλέον με τη στήριξη του συλλόγου γυναικών Υπάτης αλλά και της Ένωσης Ξενοδόχων Λουτρών Υπάτης θα υπάρξει διασκέδαση μέχρι το πρωί αλλά και μέριμνα για τα συνοδά μέλη ώστε να περιηγηθούν στα εξαίρετα μνημεία και τις ομορφιές της περιοχής.
ΔΙΑΜΟΝΗ:
Οι πρόεδροι των Ενώσεων Νέων Αγροτών (Ε.Ν.Α.) που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο σημαντικό αυτό συνέδριο μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τα ξενοδοχεία της περιοχής που βρίσκονται στον αναρτημένο κατάλογο ώστε να μεριμνήσουν για το κλείσιμο δωματίων των μελών τους. Με αυτό τον τρόπο όλα τα μέλη της Ένωσης μπορούν να διαμείνουν στο ίδιο ξενοδοχείο με μέριμνα του προέδρου. Φυσικά μπορεί κάθε μέλος χωριστά να επικοινωνεί με το ξενοδοχείο της αρεσκείας του ώστε να κλείσει δωμάτιο για το συνέδριο μόνος του. η διαμονή επιβαρύνει του συνέδρους.


Πρόγραμμα Συνεδρίου

Γνωμοδότηση για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για τους γεωτεχνικούς

Με την γνωμοδότηση 31/VII/2013 της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1948/Β/12-08-2013, προτείνεται η μη διατήρηση της απαίτησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού, δεδομένου ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις παρέκκλισης κατά τα προβλεπόμενα στο ν.3919/2011. Η διαπίστωση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση των εν λόγω επαγγελματικών δραστηριοτήτων μπορεί να εξυπηρετηθεί επαρκώς και στο αναγκαίο μέτρο με το σύστημα της αναγγελίας του άρθρου 3 παρ. 1 του ν.3919/2011.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.3919/2011 "το επάγγελμα ασκείταιελευθέρως μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο χρονικό εκείνο σημείο διατάξεις αρμόδια προς αδειοδότηση διοικητική αρχή. Η αρχή αυτή δύναται, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία."

Ουσιαστικά προτείνεται η κατάργηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ και η αντικατάσταση της με τη διαδικασία της αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος, ενώ συνεχίζουν να υφίστανται οι υπάρχουσες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού.

ΠΟΓΕΔΥ - Δελτίο Τύπου για τις απολύσεις στο δημόσιο τομέα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
( ΠΟΓΕΔΥ )

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και οι Ομοσπονδίες καταγγέλλουν το συνεχιζόμενο πογκρόμ απολύσεων δεκάδων χιλιάδων Δημοσίων Υπαλλήλων που υλοποιεί η Κυβέρνηση, επιβεβαιώνοντας την προώθηση και ολοκλήρωση του εξοντωτικού σχεδίου που οριστικοποιήθηκε κατά τη χθεσινή σύσκεψη των αρμόδιων Υπουργών, με την παρουσία του πρωθυπουργού.

Η Κυβέρνηση επιβάλλει ουσιαστικά την πλήρη διάλυση των Δημοσίων Υπηρεσιών, με «άμεση εκτέλεση» -ιδιαίτερα αυτή την περίοδο- της Παιδείας, της Υγείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σπεύδοντας να υλοποιήσει κάθε απαίτηση της Τρόικας, των δανειστών τοκογλύφων που ζητούν "αίμα" για να μας δώσουν "σε δόσεις" την επόμενη δόση. Επιταχύνει τις απολύσεις, είτε άμεσα, είτε με τον μανδύα της κινητικότητας - διαθεσιμότητας, προκειμένου να έχει να παρουσιάσει "έργο" στους ελεγκτές της, που έρχονται να "επιθεωρήσουν" ένα κράτος – αποικία, το Σεπτέμβριο.

H Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και οι Ομοσπονδίες προειδοποιούν ότι όχι μόνο δεν θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια μπροστά στο "θάνατο" των Δημοσίων Υπηρεσιών και στην 'εκατόμβη" των απολύσεων, αλλά προγραμματίζουν, κλιμακούμενες και γενικευμένες κινητοποιήσεις.

1. Τη Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη, με τη συμμετοχή των Ομοσπονδιών, όπου και θα ληφθούν αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που, σε πρώτη φάση, θα κορυφωθούν το Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013, στη μεγάλη διαδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη ΔΕΘ.
2. Την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013, θα πραγματοποιηθεί τρίωρη στάση εργασίας από τις 12:00 έως την λήξη του ωραρίου, ενάντια στις  130 επικείμενες απολύσεις υπαλλήλων του ΥΠ.Α.Α.Τ.
3. Την Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2013, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και οι Ομοσπονδίες - μέλη της, θα προχωρήσουν σε απεργιακή κινητοποίηση και Συλλαλητήριο στην Αθήνα, ενάντια στο πρόγραμμα των απολύσεων.
4.Την Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013, συνέρχεται το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προκειμένου να αποφασίσει αγωνιστικές κινητοποιήσεις για όλη την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

ΠΟΓΕΔΥ - Προτάσεις Γεωτεχνικών για την διαμόρφωση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΠΟΓΕΔΥ)


Αθήνα: 21-8-2013

ΘΕΜΑ: Προτάσεις Γεωτεχνικών για την διαμόρφωση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης.

    Η γεωργία και τα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα, δηλαδή τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, αποτελούσαν και αποτελούν νευραλγικό τομέα της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη σημασία της γεωργίας, τη στενή σύνδεσή της με τους άλλους τομείς της οικονομίας αλλά και την αναγκαιότητα μηχανισμών στήριξης του εισοδήματος των παραγωγών θέσπισε την Κοινή Γεωργική Πολιτική.
    Η Κοινή Γεωργική Πολιτική υλοποιείται μέσω δύο μηχανισμών παρέμβασης, γνωστών και ως «πυλώνες».
    Ο πυλώνας I, αφορά σε μηχανισμούς στήριξης των κοινών οργανώσεων της αγοράς και υλοποιείται μέσω της ενιαίας ενίσχυσης (άμεσες ενισχύσεις).
    Ο πυλώνας II αφορά σε μηχανισμούς στήριξης των επενδύσεων και υλοποιείται μέσω των αντίστοιχων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (έμμεσες ενισχύσεις). Ο πυλώνας II ολοκληρώνοντας την Κοινή Γεωργική Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο και αδιαίρετο τμήμα της.
    Η διαχείριση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες που δεν συναντώνται σε άλλες Κοινές Ενωσιακές Πολιτικές.
    Οι ιδιαιτερότητες αυτές πηγάζουν από τον τομεακό χαρακτήρα της πολιτικής αυτής και απαιτούν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες.
    Τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, απαραίτητες για τη διαχείριση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, δηλαδή τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, τον έλεγχο και την αξιολόγηση, κατέχουν μόνο οι γεωτεχνικοί (κυρίως οι γεωπόνοι, οι κτηνίατροι και οι ιχθυολόγοι). Για τον λόγο αυτό από την ένταξη της Χώρας μας στην πρώην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και νυν Ευρωπαϊκή Ένωση ως φυσικός διαχειριστής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής κρίθηκε το πρώην Υπουργείο Γεωργίας και νυν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις εκάστοτε Περιφερειακές γεωτεχνικές υπηρεσίες.
    Οι γεωπόνοι, οι κτηνίατροι και οι ιχθυολόγοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Περιφερειακών υπηρεσιών και δομών, απασχολούμενοι σχεδόν 30 χρόνια με την διαχείριση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής έχουν πλέον αποκτήσει και όλες εκείνες τις δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συνεισφέρουν στη βελτίωση του εισοδήματος και των συνθηκών εργασίας του έλληνα παραγωγού, στην παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών για την δημόσια υγεία γεωργικών προϊόντων και στην προστασία του περιβάλλοντος από τις αγροτικές δραστηριότητες.

Στη νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 μέσω της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, ο γεωτεχνικός καλείται να προσφέρει τις εξειδικευμένες επιστημονικές του γνώσεις και τη συσσωρευμένη εμπειρία του ώστε η γεωργία μας, μέσω μιας παραγωγικής διαδικασίας που όλο και περισσότερο πρέπει να «αναμετρηθεί» με τις άλλες Κοινές Ενωσιακές Πολιτικές, να συμβάλλει στην επανεκκίνηση της οικονομίας  της Χώρας.  Καλείται δηλαδή να σχεδιάσει και να υλοποιήσει εξειδικευμένες παρεμβάσεις των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, συμπληρωματικές των παρεμβάσεων για τις Κοινές Οργανώσεις της Αγοράς ώστε μέσω των σχετικών συνεργείων να επιτευχθεί το μεγαλύτερο δυνατό αναπτυξιακό όφελος.
    Τέτοιες παρεμβάσεις είναι η εγκατάσταση νέων αγροτών, τα σχέδια βελτίωσης,  οι γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις,  τα αλιευτικά καταφύγια, οι δράσεις  για την προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας κλπ.
    Παρόλα αυτά η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μέσω του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων κυρίου Γ. Γιαννούση, προωθεί για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 μια «επαναστατική» πρόταση: Την υπαγωγή των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με τον τρόπο αυτό η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: α) «υφαρπάζει» την διαχείριση του πυλώνα δύο από τον φυσικό διαχειριστή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, β) διαχωρίζει τη διαχείριση του πυλώνα δύο από εκείνη του πυλώνα ένα, ελαχιστοποιώντας έτσι τις όποιες συνέργειες μεταξύ των δύο πυλώνων και συνεπώς και το αναπτυξιακό όφελος, γ) αδιαφορεί για την αναγκαιότητα σχεδιασμού των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας από εξειδικευμένους επιστήμονες, τους γεωτεχνικούς, και δ) αγνοεί την εμπειρία από  την 30ετή και πλέον εμπειρία των γεωτεχνικών στην διαχείριση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και προσπαθεί σε μια στιγμή που ο γεωργικός και αλιευτικός τομέας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας με την αύξηση των εξαγωγών να αδρανοποιήσει αυτή την προσπάθεια για να ικανοποιήσει διεκδικήσεις γνωστών και χρόνιων καρεκλοκενταύρων.
    Η ΠΟΓΕΔΥ καταγγέλλει τις μεθοδεύσεις της Πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
    Η ΠΟΓΕΔΥ προειδοποιεί ότι η υπαγωγή των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η διάσπαση του σε μικρά επί μέρους τοπικιστικά προγράμματα  :
α) θα ελαχιστοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ελαχιστοποιώντας συγχρόνως και το αναπτυξιακό όφελος,
β) θα προκαλέσει καθυστερήσεις στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας,
γ) ο όποιος σχεδιασμός δεν θα είναι σύμφωνος με την γεωπονική επιστήμη και τεχνική και δεν θα λαμβάνει υπόψη του την αποκτηθείσα εμπειρία, οδηγώντας σε παρεμβάσεις που δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν ή θα υλοποιούνται με δυσκολία από τους παραγωγούς,
δ) ο όποιος σχεδιασμός δεν θα λαμβάνει υπόψη του το σύνολο της γεωργικής Ενωσιακής νομοθεσίας με κίνδυνο επιβολής προστίμων κακής διαχείρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και
γ) θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των αγροτών αφού οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δεν διαθέτουν  την απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση και δεν γνωρίζουν τα προβλήματα του αγροτικού χώρου.
    Η ΠΟΓΕΔΥ δεν θα επιτρέψει την διάλυση του εργαλείου των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας για την νέα Προγραμματική Περίοδο και την απαξίωση των γεωτεχνικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειακών υπηρεσιών και την σε μια στιγμή μάλιστα που η ανάταξη της οικονομίας έχει περισσότερο ανάγκη τον πρωτογενή τομέα της γεωργίας και της αλιείας όπου με την 30ετή εξειδικευμένη εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας οι γεωτεχνικοί θα συμβάλλουν αποφασιστικά και καθοριστικά.

Για το Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
Ν.  ΚΑΚΑΒΑΣ                                     Α. ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

Θέσεις ΓΕΩΤΕΕ/ΠΚ για συνταγογράφηση και γεωπονικές ειδικότητες ΕΠΑΛ

Το Παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ, μετά τη διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕ στις 30/7/2013, εξέδωσε δελτία τύπου στα οποία τοποθετείται επί των γεωπονικών θεμάτων της επικαιρότητας, τη συνταγογράφηση και τη διαφαινόμενη κατάργηση των γεωπονικών ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ. Τα δελτία μπορείτε να τα διαβάσετε ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους.

Δελτίο Τύπου - Συνταγογράφηση
Δελτίο Τύπου - Γεωπονικές ειδικότητες ΕΠΑΛ

ΠΟΓΕΔΥ - Δελτίο Τύπου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
(ΠΟΓΕΔΥ)

Αθήνα  2-8-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Χιλιάδες Δημόσιοι Υπάλληλοι συμμετείχαν σήμερα στην 24ωρη απεργία που είχε προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και οι Ομοσπονδίες ενάντια στη σφαγιαστική πολιτική της διαθεσιμότητας, της κινητικότητας, των παράνομων και αντισυνταγματικών απολύσεων χιλιάδων υπαλλήλων, που υλοποιεί η Κυβέρνηση σε όλο το Δημόσιο Τομέα προχωρώντας έτσι σε πλήρη διάλυση των Δημοσίων Υπηρεσιών και των δομών του κοινωνικού κράτους κατ' εντολή της Τρόικα.

    Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, οι Ομοσπονδίες και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία έδωσαν βροντερό παρών στην απεργιακή συγκέντρωση αποκλείοντας την είσοδο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης από τις 6.45 π.μ.. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλαλητήριο και πορεία προς τη Βουλή όπου ολοκληρώθηκε η απεργιακή κινητοποίηση.

    Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η ΠΟΓΕΔΥ στηρίζουν όλες τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των Πρωτοβάθμιων Σωματείων και καλούν τους Δημοσίους Υπαλλήλους να βρίσκονται σε διαρκή αγωνιστική ετοιμότητα για να στηρίξουν με την παρουσία τους τις κινητοποιήσεις αυτές, να αντιμετωπίσουν τα νέα σφαγιαστικά μέτρα της Κυβέρνησης, προκειμένου να αποτραπούν οι χιλιάδες νέες απολύσεις που προωθεί με Προεδρικά Διατάγματα καταπατώντας κάθε έννοια κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.

    Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η ΠΟΓΕΔΥ δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι τέλους. Μέχρι την πλήρη ανατροπή των παράνομων και αντισυνταγματικών απολύσεων, μέχρι την κατοχύρωση και αναβάθμιση των Δημοσίων Υπηρεσιών και του κοινωνικού κράτους, μέχρι την ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής και των εκφραστών της.