Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Δελτίο Τύπου της ΠΟΓΕΔΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΠΟΓΕΔΥ)

Αθήνα 30-1-2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συναδέλφισσες -Συνάδελφοι ,

Από αύριο το πρωί αναρτάται στο Open.gov το σχέδιο νόμου του ΥΠΑΑΤ « Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών της υγείας και προστασίας των ζώων ως και της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Η προθεσμία για υποβολή σχολίων στο Open govείναι μέχρι 11-2-2013.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να μελετήσουν το εν λόγω σχέδιο και να μας αποστείλουν τα σχόλια τους στο mail ή στο Fax (210-5232240) της Ομοσπονδίας προκειμένου τα ΔΣ της Ομοσπονδίας και των Πρωτοβάθμια Σωματείων μας να τοποθετηθούν επί του σχεδίου.

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Κοινό Δελτίο Τύπου ΠΟΓΕΔΥ - ΠΟΣΕΥΓ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΠΟΓΕΔΥ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
(ΠΟΣΕΥΓ)

Αθήνα 28-1-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ύστερα από εξουσιοδότηση του Γ.Σ., αποφάσισε να κηρύξει στάση εργασίας για την Πέμπτη 31η Ιανουαρίου 2013 και από ώρα 12:00 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη του πρωινού ωραρίου εργασίας για όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., της Περιφέρειας Αττικής καθώς και των Δημοσίων Υπηρεσιών των Νομών που θα οργανωθούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από τα Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και των άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ίδιων Νομών. Η στάση αυτή πραγματοποιείται προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους, των ανωτέρω περιοχών, να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια που πραγματοποιούνται για την ανατροπή των πολιτικών υποβάθμισης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και την αποτροπή των απολύσεων μέσω της διαθεσιμότητας δια των νέων οργανισμών, των συγχωνεύσεων, των καταργήσεων Νοσοκομείων – Μονάδων και των Τμημάτων και κατά των μνημονιακών επιταγών της Κυβέρνησης και της Τρόικας που μεθοδευμένα αποδυναμώνουν σταδιακά την υγεία με τελικό σκοπό την πλήρη διάλυσή της.

Καλούνται όλοι οι εργαζόμενοι, όλων των υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνεται από τους φορείς της Υγείας και θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι στο Υπουργείο Υγείας και στην πορεία, που θα ακολουθήσει, προς το Σύνταγμα.

ΠΟΓΕΔΥ - Εξώδικη Γνωστοποίηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

(ΠΟΓΕΔΥ)
Αθήνα 28 Ιανουαρίου 2013

ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


ΠΡΟΣ :
  1. Τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Β. Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα.
  1. Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αχαρνών 2, 101 76, Αθήνα.
  1. Τον Υπουργό Οικονομικών
Νίκης 5-7, 101 80, Αθήνα.
  1. Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Πειραιώς 40, 101 82, Αθήνα.
5) Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Αμαλιάδος 17 Αθήνα.
ΚΟΙΝ.:
α. Περιφερειάρχες
β. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας Μεσογείων 15 Τ.Κ. 11 526

Έδρες τους


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), με υπομνήματα και παραστάσεις ενημέρωσε τα αρμόδια Υπουργεία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Γεωτεχνικοί, μέλη των Πρωτοβάθμιων Σωματείων της, στην εκτέλεση των εργασιών τους και τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και στο εισόδημα των παραγωγών. Η ΠΟΓΕΔΥ επισήμανε εγκαίρως και τεκμηριωμένα για :
  1. Την αποδιοργάνωση και αποστελέχωση των υπηρεσιών γεωργίας στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στις Αιρετές Περιφέρειες της χώρας και τις επιπτώσεις στην υλοποίηση των προγραμμάτων γεωργίας και κτηνοτροφίας, στη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών και στην ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής
β. Τη σημαντική μείωση στις οικονομικές αποδοχές μας κατά 40%.
γ. Τον περιορισμό στις εκτός έδρας μετακινήσεις των Γεωτεχνικών (περιορισμός ημερών και αλλαγή προϋποθέσεων για εκτός έδρας μετακινήσεις) που στην ουσία ακυρώνει την επιστημονική τους παρουσία και προσφορά στον αγροτικό τομέα και τους καθιστά «υπαλλήλους γραφείου», με καταλυτικές αρνητικές επιπτώσεις στην επιστημονική υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και στη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των παραγόμενων και εισαγόμενων φυτικών και ζωικών προϊόντων.
δ. Τη μη απόδοση των δεδουλευμένων της υπερωριακής απασχόλησης στους δικαιούχους Γεωτεχνικούς, παρόλο που έχουν εισπραχθεί από τους ιδιώτες, και έχουν αποδοθεί στους κωδικούς εσόδων όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία από το Σεπτέμβριο του 2011 έως σήμερα

Η ΠΟΓΕΔΥ είχε γνωστοποιήσει έγκαιρα στον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής για τα προβλήματα αυτά και ζητούσε επιτακτικά την αναγκαιότητα επίλυσής τους. Τις δυσμενέστατες συνέπειες όσο αφορά τη Δημόσια Υγεία και κυρίως την καταρρέουσα οικονομία της χώρας (μείωση έως και αναστολή των εξαγωγών-εισαγωγών ζώντων ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης και αγροτικών προϊόντων ,αδυναμία λειτουργίας σφαγείων και πτηνοσφαγείων ,αδυναμία έλεγχου των ψαριών στις ιχθυόσκαλες), καθώς και τις καθυστερήσεις στη σύνταξη των Δασικών Χαρτών, θα βαρύνουν αποκλειστικά την πολιτική ηγεσία των αρμόδιων Υπουργείων.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα κανένα αίτημά μας δεν έχει επιλυθεί και αυτό θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την ομαλή, έγκαιρη και έγκυρη διεξαγωγή των ελέγχων και περικλείει σοβαρούς κινδύνους καταλογισμού ευθυνών για τα μέλη μας.
Κατόπιν τούτου η ΠΟΓΕΔΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων) σε εκτέλεση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 29/11/2012 αποφάσισε να προχωρήσει σε αποχή διαρκείας από εργασίες: εκτός του κανονικού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες, όπως και κατά τις εξαιρέσιμες, τις αργίες, Σάββατα και τις Κυριακές από την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013.
Τα ανωτέρω σας γνωστοποιούμε σύμφωνα με το Νόμο 1264/1982.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνους που απευθύνεται αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως, που θα συντάξει προς γνώση των τελευταίων και για τις νόμιμες συνέπειες.

Για την ΠΟΓΕΔΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ν. ΚΑΚΑΒΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Α. ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σε προηγούμενη επικοινωνία μας σας είχαμε ενημερώσει πως θα πραγματοποιούσαμε την κοπή της πίτας του συλλόγου τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου στα γραφεία του ΓΕΩΤΕΕ. Λόγω όμως εργασιών του επιμελητηρίου, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ως εκ τούτου, η κοπή της πίτας μεταφέρεται και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013 στις 19:00 στα γραφεία του ΓΕΩΤΕΕ (Λ. Δημοκρατίας 35 Α' όροφος). Καλούμε και όποια μέλη μας γνωρίζουν κάποιο μουσικό όργανο να το φέρουν μαζί τους για να διασκεδάσουμε παρέα.
Ζητούμε συγγνώμη για την αλλαγή αυτή και σας περιμένουμε για να συζητήσουμε και γιατί όχι, να διασκεδάσουμε...

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Κοινό Δελτίο Τύπου ΠΟΓΕΔΥ - ΠΕΓΔΥ - ΠΕΚΔΥ


Αθήνα 23-1- 2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: «Πληρωμή υπερωριακής απασχόλησης εκτός ωραρίου, Σαββατοκύριακα και αργίες»

Παρά τις υποσχέσεις της πολιτικής ηγεσίας ότι το θέμα της πληρωμής απασχόλησης, εκτός ωραρίου - Σαββατοκύριακα και Αργίες των Γεωτεχνικών θα επιλυθεί σύντομα, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία λύση.
Ως εκ τούτου οι Γεωτεχνικοί συνεχίζουν να μην εργάζονται εκτός ωραρίου -Σαββατοκύριακα και Αργίες.
Το Υπουργείο Οικονομικών και η Κυβέρνηση είναι ακριβοί στα πίτυρα και φτηνοί στο αλεύρι, τη στιγμή μάλιστα που εξαιρείται από τη ρύθμιση το προσωπικό που υπηρετεί στα γραφεία των Κυβερνητικών Στελεχών.
Μετά από αυτά αρνούμαστε να εργασθούμε εκτός ωραρίου - Σαββατοκύριακα και Αργίες.
Η τεράστια ζημιά που θα προκληθεί στις εξαγωγές, στα σφαγεία, στον έλεγχο των τροφίμων και στην αγορά ας την χρεωθεί η Πολιτεία για την οποία εισπράττουμε τέλη από τους ιδιώτες εκατομμυρίων ευρώ.
Με τη συνέχιση του αγώνα μας αρνούμαστε να γυρίσουμε στον εργασιακό μεσαίωνα και να δεχτούμε να μας απαξιώνουν επιστημονικά χωρίς αμοιβές για πρόσθετη εργασία.
Ενημερώνουμε τους Συναδέλφους Γεωτεχνικούς ότι καμία εντολή προϊσταμένων, αιρετών, κυβερνητικών παραγόντων δεν τους υποχρεώνει να εργαστούν απογεύματα, Σαββατοκύριακα και Αργίες όπως προβλέπεται από τη σχετική Νομοθεσία.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ
Ο Πρόεδρος της ΠΕΓΔΥ
Η Πρόεδρος της ΠΕΚΔΥ


Νικόλαος Κακαβάς


Ελευθέριος Κουτσουμπλής


Μήνα Μπόρη

Δελτίο Τύπου Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ)


Αθήνα 11-1-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πειθαρχικά του Ν. 4093/2012
To κείμενο εκδόθηκε από την ΠΕΔΔΥ»

Μετά την ψήφιση του ν. 4093/2012 «έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισιου… κλπ», βλέπουμε να εκδίδονται αθρόα πράξεις της διοίκησης που θέτουν αυτοδίκαια σε αργία συναδέλφους που έχουν παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για ορισμένες κατηγορίες παραπτωμάτων .
Ασφαλώς κανένας εργαζόμενος και καμιά συνδικαλιστική οργάνωση δε ζητά την ατιμωρησία ή την κάλυψη φαινομένων που συνδέονται με πειθαρχικές παραβάσεις. Αυτή η αυτονόητη τοποθέτηση όμως, προϋποθέτει την τήρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους κανόνες δικαίου και το ισχύον συνταγματικό πλαίσιο στη χώρα μας και δεν μπορεί να εφαρμόζεται οριζόντια για κάθε πειθαρχική εκκρεμότητα.
Με τα ισχύοντα σήμερα, ακόμη και η παραπομπή ενός υπαλλήλου στο πειθαρχικό συμβούλιο για ορισμένα παραπτώματα, ενεργοποιεί τη διάταξη σύμφωνα με την οποία ο υπάλληλος «τίθεται αυτοδίκαια σε αργία». Η ποινή αυτή αρχίζει από την κοινοποίηση στον υπάλληλο του παραπεμπτηρίου εγγράφου και λήγει με την έκδοση πρωτοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης που τον απαλλάσσει ή του επιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική ή προσωρινή παύση.
Ουσιαστικά με όσα προβλέπονται στο ν. 4093/2012 οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι δυνατόν να τεθούν σε αργία, χωρίς να απολογηθούν ίσως και χωρίς να έχουν καμιά ενημέρωση και βέβαια μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης τους από το πειθαρχικό (μερικοί μήνες στην καλύτερη περίπτωση) θα υφίστανται συνέπειες, ενδεχομένως δυσανάλογες με τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται.
Η παραπάνω πειθαρχική διαδικασία είναι βέβαιο ότι πάσχει ηθικά, νομικά και διοικητικά καθώς οι δημόσιοι υπάλληλοι θα τίθενται στο βαρύτατο μέτρο της αυτοδίκαιης αργίας (με όλες τις ηθικές και οικονομικές συνέπειες που προκαλεί) χωρίς την απολογία τους ή την προγενέστερη ακρόασή τους, γεγονός που αντίκειται ευθέως στο άρθρο 20, παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, που ορίζει ότι «το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του».
Πόσο δίκαιο είναι με μια «πειθαρχική διαδικασία» να καταργούμε το τεκμήριο της αθωότητας και να αρνούμαστε σαν κοινωνία το δικαίωμα της υπεράσπισης ή να επιβάλλουμε αυστηρά διοικητικά μέτρα χωρίς την απολογία ή την προγενέστερη ακρόαση του κατηγορούμενου ;
Μπορούμε να παραβλέπουμε ότι τα παραπάνω βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αλλά και με το άρθρο 108, παρ. 1 και 2, εδ. στ΄ του ίδιου του Υπαλληλικού Κώδικα ;
Μπορούμε με την εφαρμογή «δρακόντειων» μέτρων όπως είναι η αυτοδίκαιη αργία να καταργούμε την αρχή της αναλογικότητας. Πώς είναι δυνατόν ένας δημόσιος υπάλληλος που δεν τήρησε το ωράριο του ή δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να αναρτήσει μια ατομική διοικητική πράξη στη «Διαύγεια» να υφίσταται τις ίδιες βαριές διοικητικές συνέπειες με εκείνον τον δημόσιο υπάλληλο που υπεξαίρεσε χρηματικά ποσά ή διέπραξε φόνο.
Είναι βέβαιο ότι οι ελεγχόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) από τους Γεωτεχνικούς Δ.Υ., έχουν σημαντικά οικονομικά συμφέροντα, που πολλές φορές, συχνά κατά παράβαση και της κείμενης νομοθεσίας, έρχονται σε αντίθεση με την έννοια του δημοσίου συμφέροντος το οποίο έχουν υποχρέωση να προασπίσουν τα μέλη μας. Δυστυχώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι «θιγόμενοι», στρέφονται διοικητικά ή δικαστικά κατά των Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, είτε για να ακυρώσουν τελικά τις δυσμενείς για αυτούς διοικητικές πράξεις, είτε για να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης μέσω του εκφοβισμού των υπαλλήλων, είτε ακόμη και για λόγους εκδίκησης.
Η δημιουργία «φοβισμένων» δημοσίων λειτουργών που δε θα τολμούν να προασπίσουν το δημόσιο συμφέρον απέναντι σε οργανωμένα συμφέροντα, προφανώς δεν μπορεί να είναι στις επιδιώξεις του Νομοθέτη.
Αντίστοιχα η υποχρέωση να λειτουργήσει σύγχρονα και αποτελεσματικά ο κρατικός μηχανισμός και να παταχθούν τα όποια φαινόμενα διαφθοράς, είναι μεγάλα ζητήματα, τα οποία όμως δεν μπορούν να συνυπάρξουν σε ένα ευνομούμενο κράτος, με την καταστρατήγηση συνταγματικών και ατομικών δικαιωμάτων ή με την καταρράκωση της αξιοπρέπειας των εργαζομένων .
Το καθήκον για την αποκατάσταση αυτών των στρεβλώσεων ανήκει στην Κυβέρνηση αλλά και τη Βουλή που πρέπει να αντιληφθούν τη διάσταση του προβλήματος και να οριοθετήσουν άμεσα και με σαφήνεια το εύρος εφαρμογής των διατάξεων αυτών, αποκαθιστώντας με δίκαιο τρόπο και για τους υπαλλήλους αλλά και για την ελληνική διοίκηση ένα αξιόπιστο και εφαρμόσιμο πειθαρχικό δίκαιο .

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Απόψεις, Θέσεις και παρατηρήσεις του ΣΓΝΗ σχετικά με το ΝΣ για τα Γεωργικά Σκευάσματα


Γενικές παρατηρήσεις
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, σε εφαρμογή του Άρθρου 32 του Νόμου 4036/2012. Περιγράφει ένα σχέδιο στο οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και γενικότερα επιμόρφωση όλων όσων εμπλέκονται με τη φυτοπροστασία. Επίσης ασχολείται με τη προστασία του περιβάλλοντος μιλώντας για τους αεροψεκασμούς και την προστασία των υδάτων, την ενημέρωση του κοινού και την προστασία του, τη μείωση της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την παρακολούθηση των επιπτώσεων της χρήσης τους στο περιβάλλον, τον έλεγχο των ψεκαστικών μηχανημάτων και άλλα.
Δυστυχώς υπάρχουν κάποια σημεία κλειδιά τα οποία είναι ικανά να θέσουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών και το φυσικό μας περιβάλλον. Και αυτό διότι μιλάει για ορθολογική διαχείριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μείωση της χρήσης τους, προτίμηση στις βιολογικές μεθόδους αλλά θεωρεί ότι ο σύμβουλος ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε έχει παρακολουθήσει ένα σεμινάριο 60 ωρών, καθώς αναφέρεται στο Τμήμα Α, παρ. 2, σελ. 5 “Οι σύμβουλοι ολοκληρωμένης φυτοπροστασία στη χώρα μας δεν απαιτείται νομοθετικά να έχουν συγκεκριμένο τίτλο σπουδών και δεν έχουν καταγραφεί στο σύνολό τους. Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι η πλειοψηφία των συμβούλων ολοκληρωμένης καταπολέμησης διαθέτουν τίτλο σπουδών αντίστοιχο με αυτόν των υπευθύνων καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων”, ενώ παρακάτω προβλέπει και αρχική κατάρτιση για όσους σύμβουλους ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας δε διαθέτουν βασικό τίτλο σπουδών που δεν εμπίπτει στους αναφερόμενους στο άρθρο 35, παράγραφος 13 του Ν.4036/2012. Επιτρέπει δηλαδή σε άτομα άσχετα με το αντικείμενο να ασχοληθούν με ένα αντικείμενο που απαιτεί υψηλή επιστημονική κατάρτιση θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Ξεχνά δε η πολιτεία το ήδη υπάρχων, αλλά ανενεργό σε μεγάλο βαθμό, σύστημα παροχής συμβουλών σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις από διαπιστευμένους αγροτικούς συμβούλους, το οποίο θεσμοθετείται με το Ν. 3399/2005 (Άρθρο 8 και 9) και τις μετέπειτα υπουργικές αποφάσεις.
Μιλάει για ορθολογική διαχείριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και μείωση της χρήσης τους και στο Ν. 4036/2012 αναφέρει ότι πρέπει να γίνεται καταγραφή κάθε πώλησης φυτοπροστατευτικών με στοιχεία όπως το σκοπό για τον οποίο εφαρμόζεται, τη καλλιέργεια και άλλα στοιχεία, αφήνοντας την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στον χρήστη. Αλήθεια, με τι γνώσεις ένας χρήστης μπορεί να αναγνωρίσει ορθά το αίτιο (ασθένεια ή εχθρό), να επιλέξει το κατάλληλο σκεύασμα το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και παράλληλα θα ανταποκρίνεται σε μία σειρά άλλων απαιτήσεων όπως η παραγωγή ασφαλών προϊόντων, η προστασία των υδάτων, της βιοποικιλότητας και άλλων. Ξεχνά και πάλι η πολιτεία ότι με βάση τον και πάλι ανεφάρμοστο αλλά ακόμη σε ισχύ Ν. 2538/1997 (Άρθρο 2, παράγραφος 9) απαγορεύεται η λιανική πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων χωρίς γραπτή συνταγή γεωπόνου. Επίσης με το ΠΔ 344/2000 (Άρθρο 5, παράγραφος 2) οι γεωτεχνικοί είναι οι μόνοι αρμόδιοι να εκδίδουν συνταγές φαρμάκων που αφορούν αντικείμενα της ειδικότητας τους.
Μιλάει για έλεγχο των ψεκαστικών μηχανημάτων, έλεγχο στη διακίνηση και παρακολούθηση διαφόρων δεικτών, όπως και την επιστημονική υποστήριξη της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας όταν οι φορείς που καλούνται να φέρουν σε πέρας το έργο αυτό (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ΕΛΓΟ Δήμητρα, Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανημάτων και Κατασκευών, Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, ανάλογα με το τομέα ειδίκευσης τους) είναι υποστελεχωμένες και με δυσκολία φέρνουν σε πέρας το έργο τους ή ακόμη και αδυνατούν να το φέρουν σε πέρας.
Ξεχνά επίσης η πολιτεία ότι ενώ θέτει στόχους για μείωση της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, επί σειρά ετών μειώνει διαρκώς το προσωπικό για τη δακοκτονία, γεωπόνους και παγιδοθέτες, με αποτέλεσμα την αδυναμία παρακολούθησης των πληθυσμών του δάκου και την εκτέλεση ψεκασμών κατά το δοκούν, αυξάνοντας τον αριθμό των επεμβάσεων και το κόστος της δακοκτονίας και μειώνοντας την αποτελεσματικότητα των ψεκασμών.
Η πολιτεία σε μεγάλο βαθμό διαθέτει τις δομές και τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή ορθολογικής διαχείρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αλλά αρνείται να τις χρησιμοποιήσει (ενεργοποίηση γεωργικών συμβούλων, συνταγογράφηση) ή να τις υποστηρίξει στο έργο τους (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, ΕΛΓΟ Δήμητρα, Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανημάτων και Κατασκευών, Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης).

Ειδικές παρατηρήσεις
Ειδικότερα σε ότι αφορά το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, όπως αυτό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, έχουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:
1. Στο Τμήμα Α, παρ. 2,σελ. 5, αναφέρεται “Οι σύμβουλοι ολοκληρωμένης φυτοπροστασία στη χώρα μας δεν απαιτείται νομοθετικά να έχουν συγκεκριμένο τίτλο σπουδών και δεν έχουν καταγραφεί στο σύνολό τους. Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι η πλειοψηφία των συμβούλων ολοκληρωμένης καταπολέμησης διαθέτουν τίτλο σπουδών αντίστοιχο με αυτόν των υπευθύνων καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων”. Υπάρχει όμως ο θεσμός του γεωργικού συμβούλου και ως τέτοιοι μπορούν να πιστοποιηθούν Γεωπόνοι, Δασολόγοι και Κτηνίατροι. Οπότε θα πρέπει ως σύμβουλοι ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας να νοούνται μόνο γεωτεχνικοί, οι οποίοι άλλωστε διαθέτουν και τη σχετική εκπαίδευση. Άλλωστε στο Τμήμα Ι, παρ. Β.4, σελ. 41, αναφέρεται “Η πιστοποίηση ότι ο παραγωγός εφήρμοσε τις γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας καθώς και τις ειδικές κατευθυντήριες γραμμές θα γίνεται από τον γεωργικό του σύμβουλο με τη λήξη της καλλιεργητικής περιόδου”. Ποιος ο λόγος ύπαρξης γεωργικού συμβούλου αν δεν αναλαμβάνει και την επιλογή και συνταγογράφηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα χρησιμοποιηθούν. Για τον καλύτερο έλεγχο της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται συνταγογράφηση.
Συνεπώς θα πρέπει να γίνουν και μια σειρά από σχετικές αλλαγές στο προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Δεν απαιτείται σχετική αρχική κατάρτιση, αφού το αντικείμενο ήδη καλύπτεται από το πρόγραμμα σπουδών, αλλά μόνο συμπληρωματική κατάρτιση για επικαιροποίηση των γνώσεων τους. Συγκεκριμένα, χωρίς οι παραπομπές αυτές να εξαντλούν τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν, είναι Τμήμα Α, παρ. 3.3, σελ. 6, απαλοιφή του “Η θέσπιση συστήματος χορήγησης πιστοποιητικού για τους συμβούλους που ο βασικός τίτλος σπουδών τους δεν εμπίπτει στους αναφερόμενους στο άρθρο 35, παράγραφος 13 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8)”. Στο Τμήμα Α, παρ. 6.1, σελ. 10, διαγραφή του Β. Τμήμα Α, παρ. 6.9, σελ. 14, να διαγραφεί.
2. Η κατάρτιση στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων από τους επαγγελματίες χρήστες να αποτελέσει τμήμα της κατάρτισης για την απόκτηση των Πράσινου Πιστοποιητικού.
3. Τμήμα Α, παρ. 5.2, σελ. 8. Αναφέρεται “Οι δομές δύνανται να παρέχουν κατάρτιση εκπαιδευτών στο σύνολο των θεμάτων του Παραρτήματος Β΄ του ν.4036/2012 ή σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κεφάλαια”. Πρόταση για αλλαγή : Οι δομές εκπαίδευσης να παρέχουν κατάρτιση εκπαιδευτών στο σύνολο των θεμάτων του Παρ. Β του Ν. 4036/2012.
4. Τμήμα Α, παρ. 5.3, σελ. 9. Αναφέρεται μέγιστος αριθμός ωρών κατάρτισης, αλλά δεν αναφέρεται ελάχιστος αριθμός ωρών κατάρτισης. Ομοίως στο Τμήμα Α, παρ. 6.4, σελ. 12.
5. Τμήμα Α, παρ. 6.8, σελ. 13-14. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράνομης χρήσης γεωργικών φαρμάκων να γίνεται αυτόματα αφαίρεση του πιστοποιητικού κατάρτισης του επαγγελματία χρήστη και όχι μετά από απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6. Τμήμα Α, παρ. 6.5 Γ, σελ. 12. Η απαίτηση για 5ετή εμπειρία αποκλείει αδικαιολόγητα ικανούς συναδέλφους για την εκπαίδευση επαγγελματιών χρηστών. 2ετής εμπειρία κρίνεται επαρκής.
7. Τμήμα Γ, σελ. 21. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη των κινδύνων, ενοχοποιώντας τη χρήση γεωργικών φαρμάκων και μη αναδεικνύοντας την αξία της ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων.
8. Τμήμα Δ, σελ. 24. Στο πεδίο εφαρμογής δεν αναφέρονται τα επιδαπέδια ψεκαστικά (ψεκαστικά χωρίς δεξαμενή).
9. Τμήμα Ε, σελ. 26. Οι αεροψεκασμοί να επιτρέπονται μόνο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις εκτεταμένων προσβολών στις καλλιέργειες που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ζημιές. Εκτέλεση των αεροψεκασμών με ευθύνη των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου και των κατατόπους Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Για την εκτέλεση των αεροψεκασμών θα υποβάλλεται τεκμηριωμένο αίτημα προς τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ. Η διαδικασία για την έγκριση των αεροψεκασμών να ολοκληρώνεται σε μία εβδομάδα.
10. Τμήμα Θ, παρ. Ε, σελ. 37. Για τη διαχείριση των κενών συσκευασίας, να γίνεται συγκέντρωση των κενών συσκευασιών σε σχετικούς κάδους στα καταστήματα εμπορίας αγροτικών εφοδίων και τους συνεταιρισμούς. Υπεύθυνη για τη συλλογή και τη διαχείριση των συσκευασιών να είναι εταιρία, στα πρότυπα της ανακύκλωσης των χάρτινων συσκευασιών και των ηλεκτρικών συσκευών. Το κόστος ανακύκλωσης της συσκευασίας να είναι ενσωματωμένο στη τιμή του προϊόντος.
11. Σχετικά με το σύστημα γεωργικών προειδοποιήσεων (Τμήμα Ι, παρ. Β.6, σελ. 41), πέρα από την αύξηση των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών και το σχετικό εκσυγχρονισμό του συστήματος θα πρέπει να εγκατασταθούν δίκτυα παγίδευσης για την παρακολούθηση των πληθυσμών σημαντικών εχθρών των καλλιεργειών και επιτόπιες επισκέψεις για την παρακολούθηση της εξέλιξης των ασθενειών στον αγρό.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να είναι διαρκώς ανοιχτό ο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων και το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ (νυν Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) για εγγραφές, ώστε να επιμορφωθεί και να πιστοποιηθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος.

 Εκ του ΔΣ

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

1st International Whitefly SymposumΤο 1ο Διεθνές Συνέδριο για τα Αλευρώδη πρόκειται να διεξαχθεί στο Κολυμπάρι, Χανιά, στις 20 - 24 Μαϊου 2013. Στο συνέδριο θα δώσουν το παρόν οι σημαντικότεροι επιστήμονες του χώρου από όλο τον κόσμο. Το site του συνεδρίου είναι το www.whitefly.gr όπου όλες οι απαραίτητες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στα παρακάτω αρχεία.


Afisaki-1st_International_Whitefly_Symposium-Teaser_Abstracts.pdf

1st_IWS-Newsletter_01-Announcement_&_Abstracts.pdf

1st_International_Whitefly_Symposium-Brochure-el-er.pdf 

Θέσεις ΓΕΩΤΕΕ/ΠΚ για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των γεωργικών φαρμάκων

Το ΓΕΩΤΕΕ/ΠΚ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ολοκληρωμένη χρήση γεωργικών φαρμάκων, που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013, κατέθεσε τις θέσεις του. Τις θέσεις του ΓΕΩΤΕΕ/ΠΚ μπορείτε να τις δείτε εδώ ή στο διαδικτυακό χώρο της διαβούλευσης, μαζί με τις θέσεις όλων όσων συμμετείχαν στη διαβούλευση.

Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

ΔΣ Δευτέρα 07/01/2013

Τη Δευτέρα 07/01/2013 στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο ΔΣ του Συλλόγου Γεωπόνων Νομού Ηρακλείου, στα γραφεία του ΓΕΩΤΕΕ/ΠΚ, Λ. Δημοκρατίας 35, α' όροφος.