Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

ΠΟΓΕΔΥ - Προτάσεις Γεωτεχνικών για την διαμόρφωση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΠΟΓΕΔΥ)


Αθήνα: 21-8-2013

ΘΕΜΑ: Προτάσεις Γεωτεχνικών για την διαμόρφωση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης.

    Η γεωργία και τα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα, δηλαδή τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, αποτελούσαν και αποτελούν νευραλγικό τομέα της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη σημασία της γεωργίας, τη στενή σύνδεσή της με τους άλλους τομείς της οικονομίας αλλά και την αναγκαιότητα μηχανισμών στήριξης του εισοδήματος των παραγωγών θέσπισε την Κοινή Γεωργική Πολιτική.
    Η Κοινή Γεωργική Πολιτική υλοποιείται μέσω δύο μηχανισμών παρέμβασης, γνωστών και ως «πυλώνες».
    Ο πυλώνας I, αφορά σε μηχανισμούς στήριξης των κοινών οργανώσεων της αγοράς και υλοποιείται μέσω της ενιαίας ενίσχυσης (άμεσες ενισχύσεις).
    Ο πυλώνας II αφορά σε μηχανισμούς στήριξης των επενδύσεων και υλοποιείται μέσω των αντίστοιχων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (έμμεσες ενισχύσεις). Ο πυλώνας II ολοκληρώνοντας την Κοινή Γεωργική Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο και αδιαίρετο τμήμα της.
    Η διαχείριση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες που δεν συναντώνται σε άλλες Κοινές Ενωσιακές Πολιτικές.
    Οι ιδιαιτερότητες αυτές πηγάζουν από τον τομεακό χαρακτήρα της πολιτικής αυτής και απαιτούν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες.
    Τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, απαραίτητες για τη διαχείριση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, δηλαδή τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, τον έλεγχο και την αξιολόγηση, κατέχουν μόνο οι γεωτεχνικοί (κυρίως οι γεωπόνοι, οι κτηνίατροι και οι ιχθυολόγοι). Για τον λόγο αυτό από την ένταξη της Χώρας μας στην πρώην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και νυν Ευρωπαϊκή Ένωση ως φυσικός διαχειριστής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής κρίθηκε το πρώην Υπουργείο Γεωργίας και νυν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις εκάστοτε Περιφερειακές γεωτεχνικές υπηρεσίες.
    Οι γεωπόνοι, οι κτηνίατροι και οι ιχθυολόγοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Περιφερειακών υπηρεσιών και δομών, απασχολούμενοι σχεδόν 30 χρόνια με την διαχείριση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής έχουν πλέον αποκτήσει και όλες εκείνες τις δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συνεισφέρουν στη βελτίωση του εισοδήματος και των συνθηκών εργασίας του έλληνα παραγωγού, στην παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών για την δημόσια υγεία γεωργικών προϊόντων και στην προστασία του περιβάλλοντος από τις αγροτικές δραστηριότητες.

Στη νέα Προγραμματική Περίοδος 2014 – 2020 μέσω της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, ο γεωτεχνικός καλείται να προσφέρει τις εξειδικευμένες επιστημονικές του γνώσεις και τη συσσωρευμένη εμπειρία του ώστε η γεωργία μας, μέσω μιας παραγωγικής διαδικασίας που όλο και περισσότερο πρέπει να «αναμετρηθεί» με τις άλλες Κοινές Ενωσιακές Πολιτικές, να συμβάλλει στην επανεκκίνηση της οικονομίας  της Χώρας.  Καλείται δηλαδή να σχεδιάσει και να υλοποιήσει εξειδικευμένες παρεμβάσεις των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, συμπληρωματικές των παρεμβάσεων για τις Κοινές Οργανώσεις της Αγοράς ώστε μέσω των σχετικών συνεργείων να επιτευχθεί το μεγαλύτερο δυνατό αναπτυξιακό όφελος.
    Τέτοιες παρεμβάσεις είναι η εγκατάσταση νέων αγροτών, τα σχέδια βελτίωσης,  οι γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις,  τα αλιευτικά καταφύγια, οι δράσεις  για την προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας κλπ.
    Παρόλα αυτά η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μέσω του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων κυρίου Γ. Γιαννούση, προωθεί για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 μια «επαναστατική» πρόταση: Την υπαγωγή των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με τον τρόπο αυτό η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: α) «υφαρπάζει» την διαχείριση του πυλώνα δύο από τον φυσικό διαχειριστή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, β) διαχωρίζει τη διαχείριση του πυλώνα δύο από εκείνη του πυλώνα ένα, ελαχιστοποιώντας έτσι τις όποιες συνέργειες μεταξύ των δύο πυλώνων και συνεπώς και το αναπτυξιακό όφελος, γ) αδιαφορεί για την αναγκαιότητα σχεδιασμού των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας από εξειδικευμένους επιστήμονες, τους γεωτεχνικούς, και δ) αγνοεί την εμπειρία από  την 30ετή και πλέον εμπειρία των γεωτεχνικών στην διαχείριση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και προσπαθεί σε μια στιγμή που ο γεωργικός και αλιευτικός τομέας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας με την αύξηση των εξαγωγών να αδρανοποιήσει αυτή την προσπάθεια για να ικανοποιήσει διεκδικήσεις γνωστών και χρόνιων καρεκλοκενταύρων.
    Η ΠΟΓΕΔΥ καταγγέλλει τις μεθοδεύσεις της Πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
    Η ΠΟΓΕΔΥ προειδοποιεί ότι η υπαγωγή των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας στη Γενική Γραμματεία Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η διάσπαση του σε μικρά επί μέρους τοπικιστικά προγράμματα  :
α) θα ελαχιστοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ελαχιστοποιώντας συγχρόνως και το αναπτυξιακό όφελος,
β) θα προκαλέσει καθυστερήσεις στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας,
γ) ο όποιος σχεδιασμός δεν θα είναι σύμφωνος με την γεωπονική επιστήμη και τεχνική και δεν θα λαμβάνει υπόψη του την αποκτηθείσα εμπειρία, οδηγώντας σε παρεμβάσεις που δεν θα μπορούν να υλοποιηθούν ή θα υλοποιούνται με δυσκολία από τους παραγωγούς,
δ) ο όποιος σχεδιασμός δεν θα λαμβάνει υπόψη του το σύνολο της γεωργικής Ενωσιακής νομοθεσίας με κίνδυνο επιβολής προστίμων κακής διαχείρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και
γ) θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των αγροτών αφού οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δεν διαθέτουν  την απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση και δεν γνωρίζουν τα προβλήματα του αγροτικού χώρου.
    Η ΠΟΓΕΔΥ δεν θα επιτρέψει την διάλυση του εργαλείου των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας για την νέα Προγραμματική Περίοδο και την απαξίωση των γεωτεχνικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειακών υπηρεσιών και την σε μια στιγμή μάλιστα που η ανάταξη της οικονομίας έχει περισσότερο ανάγκη τον πρωτογενή τομέα της γεωργίας και της αλιείας όπου με την 30ετή εξειδικευμένη εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας οι γεωτεχνικοί θα συμβάλλουν αποφασιστικά και καθοριστικά.

Για το Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
Ν.  ΚΑΚΑΒΑΣ                                     Α. ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου