Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

ΠΟΓΕΔΥ Δελτίο Τύπου - Συνάντηση με μέλη του Δ.Σ. της ΕΝ.ΠΕ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε, σήμερα στις 17-07-2013, συνάντηση των μελών του Γ.Σ της ΠΟΓΕΔΥ με μέλη του Δ.Σ. της ΕΝ.ΠΕ. για να συζητηθεί η πρόταση της Ομοσπονδίας για την κατάρτιση των νέων οργανισμών των Αιρετών Περιφερειών, όσο αφορά τις Γεωτεχνικές Υπηρεσίες.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ομοσπονδίας έθεσαν τις βασικές αρχές στην βάση των παρακάτω:

  •     Η Αγροτική Οικονομία αποτελεί την ραχοκοκαλιά της Οικονομίας της χώρας μας και η αγροτική πολιτική θα πρέπει να στοχεύει στη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, στην αύξηση της παραγωγής τους και στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης.
  •     Η άσκηση των αρμοδιοτήτων στις Γεωτεχνικές Υπηρεσίες των Αιρετών Περιφερειών έχει μεταβιβαστεί από το ΥΠΑΑΤ που διατηρεί και τον συντονιστικό ,ελεγκτικό ρόλο στην άσκηση ενιαίας πολιτικής για την ανάπτυξη της γεωργίας , κτηνοτροφίας και την προστασίας της δημόσιας υγείας,
  •     Τα σημερινά Π.Δ. για τους Οργανισμούς των Αιρετών Περιφερειών, δεν απηχούν τις πραγματικές ανάγκες, που απαιτούν την ύπαρξη και λειτουργία των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης της χώρας και η εφαρμογή τους έχει οδηγήσει σε σωρεία προβλημάτων Η υφιστάμενη διάρθρωση των Υπηρεσιών σε μία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, δε μπορεί να ανταποκριθεί και να καλύψει τα πολλά επιστημονικά και πρακτικά θέματα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Το διοικητικό αυτό σχήμα δεν είναι λειτουργικό λόγω αδυναμίας συντονισμού τόσων υπηρεσιών και τελικά δεν είναι αποτελεσματική η άσκηση των αρμοδιοτήτων.

Η ΠΟΓΕΔΥ ,γνωρίζοντας πως βασική προϋπόθεση για την καλή λειτουργία των διοικητικών δομών είναι το οργανωτικό τους σχήμα, το οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και θέλοντας να συμβάλλει στη θέσπιση ενός λειτουργικού και ουσιαστικά αποτελεσματικού διοικητικού μηχανισμού οργάνωσης των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, πρότεινε :

  1. Βασική γεωτεχνική υπηρεσία θα πρέπει να είναι η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Η Γενική αυτή Διεύθυνση πρέπει να μετονομασθεί σε Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής & Αλιείας για να απεικονίζονται όλα τα αντικείμενα. Σε επίπεδο έδρας της περιφέρειας πρέπει να υπάρχουν διακριτές επιτελικές Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής και Αλιείας. Κατά αντιστοιχία διακριτές θα πρέπει να είναι και οι Γεωτεχνικές υπηρεσίες των Π.Ε.
  2. Μόνο διακριτές και κάθετα οργανωμένες Γεωτεχνικές Υπηρεσίες ,που θα ασκούν το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους ,σωστά στελεχωμένες θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Αγροτικής Οικονομίας

    Η διοίκηση των Περιφερειών θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, στην τοποθέτηση στελεχών, σε θέσεις ευθύνης καθαρά γεωτεχνικών υπηρεσιών, που δεν έχουν καμία επιστημονική σχέση με το αντικείμενο αυτό. Επειδή δε σε κάποιες Περιφέρειες έχει διαπιστωθεί τέτοια αντιμετώπιση, θα πρέπει να διορθωθούν οι στρεβλώσεις αυτές

Μετά την υποβολή των προτάσεών μας ,το Δ.Σ. της ΕΝ.ΠΕ, δεσμεύτηκε πως σε κάθε Περιφέρεια η επιτροπή που θα συσταθεί για την κατάρτιση των νέων Οργανισμών, θα περιλαμβάνει μεταξύ των μελών της και εκπρόσωπο της ΠΟΓΕΔΥ και των πρωτοβάθμιων σωματείων για να εκφραστούν οι θέσεις της.

Αποφασίστηκε να οριστεί νέα συνάντηση για την εκτενέστερη εξέταση του θέματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου