Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

ΠΟΣΓ - Απόφαση ΔΣ για τον καθορισμό του υπεύθυνου επιστήμονα άσκηση εμπορίας λιπασμάτων, πολλαπλασιαστικού υλικού και γεωργικών φαρμάκων

Θέμα: «Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Π.Ο.Σ.Γ σχετικά με τον καθορισμό του υπεύθυνου επιστήμονα άσκηση εμπορίας λιπασμάτων, πολλαπλασιαστικού υλικού και γεωργικών φαρμάκων»

Μετά από πολύωρη σύσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Γ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση.

1. Ν.4152/2013 - Καθορισμός υπεύθυνου επιστήμονα στη  άσκηση εμπορίας λιπασμάτων, πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών και γεωργικών φαρμάκων
    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων υπενθυμίζει ότι η καταληκτική προθεσμία για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος καθορισμού θεμάτων που αφορούν  την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων ,παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού , φυτικών ειδών καθώς και την εμπορία γεωργικών φαρμάκων σύμφωνα με το 4152/2013, είναι η 9η Αυγούστου 2013, και ως εκ τούτου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου καθώς στενεύουν τα χρονικά όρια για την έκδοση των σχετικών Π.Δ. από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
    Παράλληλα η Π.Ο.Σ.Γ. κατηγορηματικά τονίζει ότι ο μοναδικός «ισότιμος» υπεύθυνος επιστήμονας για την εμπορία λιπασμάτων και παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών και εμπορίας γεωργικών φαρμάκων  πρέπει να είναι γεωπόνος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους απασχόλησης, με αυτοπρόσωπη παρουσία σε όλα τα στάδια άσκησης αυτών των δραστηριοτήτων, καθώς μόνο έτσι διασφαλίζεται η προστασία του άνθρωπου, η υγεία των φυτών και των ζώων και η προστασία του περιβάλλοντος.
    Θεωρούμε πως η ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχε η Π.Ο.Σ.Γ στις 14/6/2013 είχε ως σκοπό να τεκμηριώσει με επάρκεια την παραπάνω θέση.

2.Τροποποίηση Ν.4036/2012 .Ηλεκτρονική συνταγογράφηση και ασυμβίβαστο στην εμπορία γεωργικών φαρμάκων

    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων κατ' αρχάς τάσσεται  υπέρ της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, επικυρώνοντας την πάγια δηλαδή θέσης της Ομοσπονδίας.
    Ωστόσο μετά από έντονο προβληματισμό και αναλυτική συζήτηση το Δ.Σ της Π.Ο.Σ.Γ. κατά πλειοψηφία εκτιμά πως το επίμαχο άρθρο το οποίο θέτει ασυμβίβαστο μεταξύ διακινητή γεωργικών φαρμάκων και συνταγογράφου, δημιουργεί περιορισμούς και πρακτικές δυσκολίες που δυσχεραίνουν την εφαρμογή του την παρούσα χρονική περίοδο.
    Εξάλλου σε άλλη παράγραφο του νομοσχεδίου τονίζεται ότι «η διαδικασία έκδοσης άδειας συνταγογράφησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για να αποκτήσουν άδεια συνταγογράφησης,  θα εκδοθούν με  προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

    Η σοβαρότητα όμως του θέματος επιβάλλει την περαιτέρω διαβούλευση και την άμεση συλλογή απόψεων όλων των Γεωπονικών Συλλόγων μελών της Π.Ο.Σ.Γ.  προκειμένου να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στη διαμόρφωση τελικής θέσης.
Στις  δύσκολες χρονικά στιγμές για την ιστορία του  κλάδου  μας , επιβάλλεται  από όλους  τους  γεωπονικούς  φορείς να πορευθούν ενωμένοι, χωρίς εσωστρέφεια, να εκθέσουν τα επιχειρήματα τους, αντιμετωπίζοντας τα πραγματικά προβλήματα του γεωπονικού κλάδου και της αγροτικής οικονομίας της χώρας.


Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας
Σοφολόγης Δημήτριος                                                 Παναγούλης Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου