Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Διαβούλευση τροποποίησης αποστάσεων ψεκασμού από κατοικημένες περιοχές

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί πρόταση τροποποίησης του άρθρου 26 της με αριθ. πρωτ. 8197/90920/22-7-2013 (ΦΕΚ Β ́1883) ΚΥΑ που αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των χώρων ψεκασμού και ειδικών χώρων, όπως κατοικημένες περιοχές, νοσοκομεία, σχολεία, ξενοδοχεία, χώρους αστικού πρασίνου κ.α. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις προτάσεις τους μέχρι της 28 Νοεμβρίου 2014 στη διεύθυνση syg032@minagric.gr

Κείμενο διαβούλευση για τροποποίηση αποστάσεων ψεκασμού από κατοικημένες περιοχές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου