Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

125 γεωπόνοι με 8μηνη σύμβαση στον ΕΛΓΑ

125 γεωπόνους και 10 κτηνιάτρους πρόκειται να προσλάβει ο ΕΛΓΑ με 8μηνη σύμβαση εργασίας. H δεκαήμερη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων για την υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2016 με αριθ. πρωτ. 2215/23-2-2016 ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού αρχίζει στις 18-03-2016 και λήγει στις 28-03-2016 (τελευταία ημέρα παραλαβής εμπρόθεσμων αιτήσεων).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου