Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Σε διαβούλευση το «Βιβλίο 1» για τις δημόσιες συμβάσεις

Oι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, θέτουν από την Παρασκευή 11 .03.2016 και ώρα 14:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Βιβλίο Ι σχεδίου νόμου που αφορά στην «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών – Μεταφορά στην Ελληνική Έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94/65/28.3.2014)» και καλούν τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 28.03.2016 και ώρα 14:00.
Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
Γεώργιος Σταθάκης
Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Χρήστος Σπίρτζης
Σημείωση: Εντός των αμέσων επόμενων ημερών πρόκειται να αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση και το Βιβλίο ΙΙ του σχεδίου νόμου ( Οδηγία 2014/25/ΕΕ)

Κείμενο διαβούλευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου