Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Εκλογές 24/02/2016

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τις 7ης Φεβρουαρίου 2016, προκηρύσσονται εκλογές για ανάδειξη
  • Διοικητικού Συμβουλίου,
  • Εξελεγκτικής Επιτροπής και
  • Αντιπροσώπων στην ΠΟΣΓ
την Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016, από 19:00 - 21:00. Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του ΓΕΩΤΕΕ/Παραρτήματος Κρήτης (Τέρμα Θεμιστοκλέους, Κατσαμπάς).

Υποψηφιότητες για τα παραπάνω σώματα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Κυριακή, 21/02/2016, προκειμένου να υπάρχει χρόνος προετοιμασίας του απαραίτητου υλικού.

Εκλέγονται:
  • για το Διοικητικό Συμβούλιο, επτά τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά
  • για την Εξελεγκτική Επιτροπή, τρία τακτικά μέλη και ένα αναπληρωματικό
  • για την ΠΟΣΓ ένας αντιπρόσωπος ανά τριάντα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και αντίστοιχος αριθμός αναπληρωματικών μελών.

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Δικαίωμα ψήφου, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, έχει το σύνολο των εγγεγραμμένων μελών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου