Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

ΓΕΩΤΕΕ/ΠΚ - Δελτίο Τύπου για την πιστοποίηση ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Τέρμα Θεμιστοκλέους
Τ.Κ.  713 07
Ηράκλειο Κρήτης
Εmail:geoteepk@otenet.gr

http://www.geoteepk.gr

Ηράκλειο, 11-08-2015
Προς: Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Παρ/μα Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας απέστειλε επιστολή στην Περιφέρεια Κρήτης, στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στους παρόχους κατάρτισης αγροτών/ισσών και επαγγελματιών χρηστών γεωργικών φαρμάκων, η οποία αναφέρει ότι βάσει της Απόφασης Αριθμ. 8197/90920 και της ΚΥΑ εφαρμογής 8197/90920/7-8-2013, οι πάροχοι κατάρτισης στο θέμα της πιστοποίησης ορθολογικής χρήσης έχουν αναλάβει ένα πολύ σημαντικό έργο που συντελεί στην επιμόρφωση των αγροτών προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων, η προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή.
Για να διασφαλιστεί ότι η παροχή αυτής της υπηρεσίας πληροί όλες τις προδιαγραφές, ώστε  να επιτευχθούν τα παραπάνω, ο νόμος προέβλεψε ποιο θα είναι το προφίλ των εκπαιδευτών, που είναι ικανοί για να παρέχουν τέτοιου είδους κατάρτιση. Η ΚΥΑ 8197/90920/7-8-2013 αναφέρει ότι εκπαιδευτές μπορούν να είναι όλοι/ες όσοι/ες  έχουν τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
α) Βασικό τίτλο σπουδών, πτυχίο Γεωπόνου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ΑΕΙ ή πτυχίο Τμήματος Φυτικής Παραγωγής ή Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Γεωπονίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών κράτους μέλους της ΕΕ ή χωρών εκτός ΕΕ.
β) Εμπειρία στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων υποδεικνυόμενη από τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική ενασχόληση με γεωργικά φάρμακα ή εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ολοκληρωμένης γεωργίας ή εργασία σε δημόσιο φορέα ή φορέα εποπτευόμενο από το Δημόσιο με αρμοδιότητα συναφή προς τα αναφερόμενα κεφάλαια του Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α ́8), όπως κάθε φορά ισχύει.
Έχουν όμως αναφερθεί περιπτώσεις και έχουν εκφραστεί παράπονα από γεωπόνους και παραγωγούς στο παράρτημα του επιμελητηρίου μας, ότι υπάρχουν κάποιοι πάροχοι, που καταχρώνται την υποχρεωτικότητα, την ουσία της πιστοποίησης και την αδυναμία κάποιων παραγωγών να ανταποκριθούν σε αυτό και λειτουργούν ως  "γραφεία εκδόσεων και μαζικών αποστολών παράτυπων πιστοποιητικών".
Θεωρούμε ότι το παραπάνω δεν αφορά την πλειονότητα των παρόχων εκπαίδευσης και είμαστε βέβαιοι ότι οι περισσότεροι παρέχετε αυτή την υπηρεσία με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Θεωρούμε επίσης αυτονόητο ότι οι ίδιοι οι πάροχοι θα πρέπει να προστατεύουν την ποιότητα των εκπαιδεύσεων τους στηλιτεύοντας τέτοια φαινόμενα και απομονώνοντας την οποιαδήποτε μη σύννομη ενέργεια. Η ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων είναι θέμα προστασίας της δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, έχουμε ήδη καθυστερήσει ως χώρα για την εφαρμογή της (απο το 2002) και δεν έχει δικαίωμα κανείς να εκμεταλλεύεται η να υποτιμά τέτοια θέματα.
Το Επιμελητήριο μας, ως ο καθ΄ύλην αρμόδιος επιστημονικός φορέας για τα θέματα του αγροτοδιατροφικού τομέα και  της προστασίας του περιβάλλοντος, είμαστε στην διάθεση σας για κάθε συνεργασία και θα πρέπει να γνωρίζετε οτι στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν φαινόμενα χορήγησης πλαστών πιστοποιητικών, θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, το Παράρτημα μας, πήρε πρωτοβουλία να δημιουργήσει άτυπη λίστα εκπαιδευτών  η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Παραρτήματος (www.geoteepk.gr), ώστε να διευκολύνει και τα μέλη μας και εσάς. Επισημαίνουμε ότι η λίστα αυτή δεν είναι πλήρης  και υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι ευθύνη των παρόχων να τις ελέγξει. Η λίστα αυτή είναι δυναμική και θα ανανεώνεται συνεχώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου