Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης (voucher) για ανέργους μέχρι 29 ετών

Στις 16 Δεκεμβρίου 2014 δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση "ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι."
Η δράση απευθύνεται σε 7.000 άνεργους, απόφοιτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, έως 29 ετών (γεννημένοι από 1/1/1985 και ύστερα). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση σε μία και μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ενώ θα δεν επιτρέπεται να παρακολουθεί ή να έχει παρακολουθήσει κατά το τελευταίο δίμηνο από την υποβολή της αίτησης άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης. 

Οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης, διάρκειας 208 ωρών και θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, διάρκειας 832 ωρών. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας αξίας 3.302 ευρώ και εκπαιδευτικό επίδομα 3.120 ευρώ.
Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων υπάρχει από τις 22 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 11:00 έως και 14 Ιανουαρίου 2015, ώρα 24:00

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου