Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

ΠΟΓΕΔΥ - Ενημέρωση για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Η Ομοσπονδία ενημερώνει το σύνολο των Συναδέλφων ότι έως 9-12-2013 θα πρέπει να φροντίσουν για την αποστολή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της αίτησης για την «συνέχιση άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος» (βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). Στην συνέχεια και αφού λάβουν την σχετική βεβαίωση θα πρέπει να φροντίσουν για την ενσωμάτωση αυτής στους υπηρεσιακούς τους φακέλους προκειμένου αυτοί να είναι πλήρεις. Τονίζεται ότι η διαδικασία αυτή με βάση την 3115/2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου & Νομικών Υποθέσεων του Υπ.Α.Α.Τ. είναι υποχρεωτική για όλους τους Συναδέλφους σε όλους τους δημόσιους φορείς και θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει από όλους. Ήδη σε πολλούς φορείς οι Διευθύνσεις Διοικητικού ζητούν από τους Συναδέλφους την προσκόμιση του παραπάνω δικαιολογητικού. Τα Πρωτοβάθμια Σωματεία μέλη μας να ενημερώσουν τους Συναδέλφους προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα.


Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ν. ΚΑΚΑΒΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΠΑΝΟΥΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου