Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

ΓΕΩΤΕΕ - Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος

Με ανακοίνωση του, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ενημερώνει για την Αναγγελία Έναρξης Ασκήσεως Γεωτεχνικού Επαγγέλματος. Να υπενθυμιστεί ότι και οι κάτοχοι Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος που είναι σε ισχύ θα πρέπει εντός 3 μηνών από την έκδοση της εγκυκλίου 3115/9-9-2013 (δηλαδή μέχρι της 9 Δεκεμβρίου 2013) να υποβάλλουν Δήλωση Συνέχισης Ασκήσεως του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος.
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει ότι για την Δήλωση Αναγγελίας Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος αλλά και αυτής της Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, το μέλος θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερο όσον αφορά τις υποχρεώσεις του προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Η ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σχετικά άρθρα:
Αναγγελία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος αντί για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου