Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Ανακοίνωση - Δελτίο τύπου - Ψήφισμα Διαμαρτυρίας


Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες της διαρκούς υποβάθμισης της αγροτικής παραγωγής και κατ' επέκταση του μαρασμού της υπαίθρου. Η προσφορά της αγροτικής παραγωγής στο ΑΕΠ έχει ελαχιστοποιηθεί, ενώ το αγροτικό εμπορικό ισοζύγιο της χώρας είναι αρνητικό. Αποτέλεσμα αυτών είναι οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες και η επικράτηση των τελευταίων στην ελληνική αγορά.

Όλα αυτά δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία, αλλά σηματοδοτούνται από ένα σύνολο αποφάσεων που αφορούσαν τη συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής,με άμεσο αντίκτυπο τόσο στους γεωπόνους όσο και στους αγρότες. Συν τοις άλλοις αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κλάδου μας, η ανάθεση καθαρά γεωπονικών αρμοδιοτήτων, τόσο σε αγροτικούς συνεταιρισμούς ή ενώσεις όσο και σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε εργαζόμενους άσχετους με το γεωπονικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα σωρεία λαθών και παραλήψεων και συχνά την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών σκοπών. Επιπρόσθετα στην καταπάτηση κάθε επαγγελματικού δικαιώματος, η έλλειψη σταθερής και μόνιμης εργασίας, υποβίβασαν το ρόλο του γεωπόνου ως επιστήμονα, ενώ η ανεργία μαστίζει, κυρίως τους νέους γεωπόνους, αρκετοί από τους οποίους είναι και κάτοχοι τίτλων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Όλα τα παραπάνω στέρησαν από τον αγρότη ένα χρήσιμο αρωγό, που θα συνεισέφερε στη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής, στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων του, με σκοπό την κάλυψη των διατροφικών αναγκών της χώρας μας, τη βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος και του βιοτικού τους επιπέδου.

Η σημερινή κατάσταση κάθε άλλο παρά ελπιδοφόρα είναι. Με αφορμή όλα τα νέα νομοσχέδια (Καλλικράτης, αναδιοργάνωση ΕΛΓΑ-ΟΠΕΚΕΠΕ, συγχωνεύσεις φορέων κλπ), τις απαιτήσεις του ΔΝΤ και τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, λαμβάνονται μέτρα τα οποία αφορούν τους γεωπόνους με άμεσο όμως αντίκτυπο και στον αγροτικό τομέα:
  1. Μειώνονται οι θέσεις μόνιμου προσωπικού σε φορείς του υπουργείου, ενώ πολλοί από αυτούς καταργούνται, με συνέπεια την ανεμική κρατική στήριξη της αγροτικής παραγωγής, την έλλειψη σχεδιασμού και την κατάργηση ακόμα και της σκέψης γεωργικής έρευνας προκειμένου να επιτευχθεί ανάπτυξη.
  2. Μείωση θέσεων ορισμένου χρόνου εργασίας για τις έκτακτες-εποχιακές ανάγκες, με αποτέλεσμα τη μικρή αποτελεσματικότητα των εργασιών, αφού ήδη με τις προϋπάρχουσες θέσεις το προσωπικό δεν επαρκούσε, πχ δακοκτονία, ΕΛΓΑ, κλπ
  3. Ελαχιστοποιείται κάθε ελεγκτικός μηχανισμός πάνω στην παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων, ενώ υποτυπώδεις έλεγχοι ανατίθενται πλέον σε αναρμόδιους επαγγελματίες, όπως για παράδειγμα οικονομολόγοι και διοικητικοί υπάλληλοι στους επιτόπιους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, που συνέβαλαν στην υπάρχουσα δυσχερή κατάσταση του οργανισμού.
Η απαξίωση του ρόλου του γεωπόνου στην παραγωγή, η μετατροπή του πολλές φορές από επιστήμονα σε γραφιά, η παραγκώνιση του από την πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, οδήγησε στην υποβάθμιση της συνολικής αγροτικής παραγωγής της χώρας, που συνοδεύτηκε από μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις, αφού πλέον η διατροφή του ελληνικού πληθυσμού στηρίζεται στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων, ενώ η έρευνα και η ανάπτυξη δεν λαμβάνουν της απαιτούμενης στήριξης από το κράτος, παρότι υπάρχουν και αξιόλογα ιδρύματα και άριστοι επιστήμονες και δυνατότητες.

Ως νέοι επιστήμονες, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και αγωνιώντας για το μέλλον μας που είναι άμεσα συνυφασμένο με την αγροτική παραγωγή, διεκδικούμε:

  • Αύξηση σταθερών θέσεων μόνιμης εργασίας και πλήρωση υφισταμένων θέσεων που παραμένουν κενές λόγω συνταξιοδότησης συναδέλφων.
  • Κάλυψη άμεσων έκτακτων αναγκών με συμβασιούχους γεωπόνους και όχι με εργαζόμενους άλλων ειδικοτήτων.
  • Ενεργοποίηση του θεσμού των γεωργικών συμβούλων, στη βάση της στήριξης και ενεργού συμμετοχής μας στην αγροτική παραγωγή, και τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών μας σε όλους τους αγρότες μέσω κρατικής στήριξης όπου επιβάλλεται.
  • Θέσπιση του θεσμού της συνταγογράφησης που θα αφορά αποκλειστικά τους γεωπόνους, θα ελέγχεται από κρατικό φορέα, και θα έχει ως σκοπό την αποφυγή χρήσης ανεξέλεγκτων ποσοτήτων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, που επιβαρύνουν το περιβάλλον και συνεισφέρουν στα κέρδη των πολυεθνικών.
  • Εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  • Άμεση κατάργηση του εικοσιτετραμήνου και κάθε ελαστικής σχέσης εργασίας (ημιαπασχόληση-μπλοκάκι).


Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος 
Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Η Γενική Γραμματέας
Γλυκερία Μπακρατσά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου