Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Διαδικασία αναγγελίας έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και θέματα λειτουργίας καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

Στον παρακάτω οδηγό το ΥΠΑΑΤ περιγράφονται οι διαδικασίες που απαιτούνται για την αναγγελία έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και γίνεται αναφορά σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία των εν λόγω καταστημάτων.

Διαδικασία αναγγελίας έναρξης εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και θέματα λειτουργίας καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου