Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

Έκθεση Helmut Baumann

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ Helmut Baumann

Ο Βοτανικός Κήπος σε συνεργασία μ.ε τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη.ίου Κρήτης, και μ.ε την ευγενική υποστήριξη της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, διοργανώνουν Έκθεση .με θέμ.α

«Φυτά στον μύθο, την τέχνη, τη λογοτεχνία».

Η Έκθεση θα πραγμ.ατοποιηθεί στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη.ίου Κρήτης, στο Ρέθυμ.νο από τις 29/5 έως τις 6/6/2013. Οι ώρες επίσκεψης θα είναι 10.00 - 16.00. Η επι.μέλεια των κειμ.ένων και η ταυτοποίηση των ειδών έχουν γίνει από τον ίδιο τον Helmut
Baumann.

Η επιμ.έλεια της Έκθεσης έγινε από τη Χρυσούλα Σκεπετζή.
Αφίσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου