Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

ΠΕΓΔΥ - Ένσταση στο ΤΠΔΥ για χορήγηση μειωμένου εφάπαξ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΠΕΓΔΥ)

ΘΕΜΑ: Ένσταση στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων για χορήγηση μειωμένου εφάπαξ


Συνάδελφισσες, συνάδελφοι
Στα πλαίσια της ενημέρωσης που έχουμε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, σας γνωρίζουμε, ότι παράλληλα με τους συνδικαλιστικούς αγώνες για την ανατροπή των νόμων που μειώνουν δραστικά το εφάπαξ, υπάρχει και η δυνατότητα αξιοποίησης της δικαστικής οδού, με την κατάθεση σχετικής αγωγής. Στην περίπτωση αυτή, όσοι μέχρι σήμερα έχουν πάρει ή θα πάρουν στο μέλλον μειωμένο εφάπαξ, προκειμένου να καταθέσουν αγωγή, προηγουμένως πρέπει να υποβάλλουν ένσταση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Έντυπο έντασης
3η σελίδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου