Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

ΓΕΩΤΕΕ - Επιστολή προς Υπουργό κ. Τσαυτάρη για διατάξεις Σχεδίου Νόμου

Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσαυτάρη για διατάξεις που περιέχονται σε Σχέδιο Νόμου με αντικείμενο «Τροποποίηση και συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου ρυθμίσεων συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ως προς την πρόσβαση και την άσκηση σύμφωνα με τον Ν. 3919/2011». Στο εν λόγω σχέδιο νόμου περιέχονται διατάξεις που αφορούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού (άρθρο 5), τον τρόπο εμπορίας λιπασμάτων (άρθρο 11), την παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού (άρθρο 14) και τους κτηνιάτρους (άρθρο 13).
Σύμφωνα με αυτά:
  • Καταργείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
  • Δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα μερικής απασχόλησης και η δυνατότητα και σε κατόχους πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας να ασκούν εμπορία λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού.
  • Δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών σε φυσικά πρόσωπα, που δεν είναι κτηνίατροι ή σε νομικά πρόσωπα, τα οποία απλώς θα απασχολούν κτηνίατρο σαν επιστημονικό υπεύθυνο.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΓΕΩΤΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου