Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013

Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων - Εκτός έδρας αποζημίωση ιδιωτικών υπαλλήλων

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε την νομοθεσία ,η οποία ισχύει για την εκτός έδρας αποζημίωση.

  • Για τους υπαγόμενους στην εκάστοτε ισχύουσα, συλλογική σύμβαση εργασίας που αποστέλλονται πρόσκαιρα εκτός έδρας για αντικείμενο συναφές με την εκτέλεση της εργασίας τους, καταβάλλεται πλην των οδοιπορικών εξόδων και πρόσθετη ημερήσια αποζημίωση ίση προς το 1/25 του εκάστοτε τακτικού μηνιαίου μισθού, σε περίπτωση διανυκτέρευσης.
  • Σε περίπτωση που στον εκτός έδρας αποστελλόμενο μισθωτό υπαγόμενο στην παρούσα, παρέχεται από τον εργοδότη τροφή και κατοικία στον τόπο που αποστέλλεται, τότε καταβάλλεται σε αυτόν το 1/100(1/4 του 1/25) του τακτικού μηνιαίου μισθού.
  • Όταν παρέχεται μόνο τροφή καταβάλλεται το 1/50(1/2 του 1/25)του τακτικού μηνιαίου μισθού και
  • Όταν παρέχεται μόνο κατοικία, ο μισθωτός δικαιούται τα 4/125(4/5 του 1/25)του τακτικού μηνιαίου μισθού.
  • Για την ημέρα της επιστροφής μετά από την διανυκτέρευση, δικαιούται το μισό της παραπάνω αποζημίωσης, ήτοι το 1/50 των τακτικών αποδοχών.
  • Για κάθε ημέρα εκτός έδρας εργασίας, χωρίς διανυκτέρευση, που προσφέρεται σε τόπους που βρίσκονται πέραν από την μείζονα αστική περιοχή της έδρας του, δηλαδή άλλου Δήμου ή Κοινότητας, δικαιούται το 1/50 των τακτικών αποδοχών του.
Ο μέγιστος αριθμός ημερών της εκτός έδρας υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
180 ημέρες ετησίως.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Βασίλης Γουτούλης

Ο Γεν. Γραμματέας
Περικλής Κολοκοτρώνης

e-mail : osgiye@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου