Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Μισθοδοσία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ με πρακτική άσκηση

Σύμφωνα με το καταρτισθέν ενιαίο μισθολόγιο που αφορά τους γεωτεχνικούς, που κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο ΥΠ.Α.Α.Τ., ο μισθός για ειδικότητες Π.Ε. ορίζεται σε 1.125€, δηλαδή 1.025+100 ευρώ κίνητρο απόδοσης (καθαρά 950€) και για ειδικότητες Τ.Ε. ορίζεται 1.028€, δηλαδή 938+90 ευρώ κίνητρο απόδοσης (καθαρά 870€).

Με βάση τα ανωτέρω μισθοδοτούνται οι γεωτεχνικοί, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί για λόγους πρακτικής άσκησης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Όμως η απόφαση όπως έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, αναφέρει για οριζόντιες μειώσεις 10% σε όσους λαμβάνουν μισθό άνω των 1800€.

Λόγω λοιπόν της μείωσης που υπέστη ο μισθός μας, σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε την συγκεκριμένη απόφαση που αφορά τη μείωση του μισθού, των επιδομάτων καθώς και την σχετική νομοθεσία που διέπει αυτή την αλλαγή. Να σημειωθεί ότι όσοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις πέραν του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για λόγους πρακτικής άσκησης από το ΥΠ.Α.Α.Τ. λαμβάνουν κανονικά τον προβλεπόμενο μισθό τους, χωρίς να έχουν υποστεί μείωση.

Επίσης, σας παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ποιός είναι ο φορέας που μας έχει προσλάβει, το ΥΠ.Α.Α.Τ. ή ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.; Διότι εάν ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πληρώνει τους μισθούς και ισχύουν όλες οι περικοπές του μόνιμου προσωπικού, γιατί δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία σε Ν.Π.Ι.Δ. αλλά ανγνωρίζεται σε Ν.Π.Δ.Δ.;

Με εκτίμησηΥπάλληλοι με πρακτική άσκηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου