Άνεργοι - Δημόσιοι υπάλληλοι - Ιδιώτες - Ιδιωτικοί υπάλληλοι - Συμβασιούχοι - Υποαπασχολούμενοι

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Πληρωμή ενιαίας ενίσχυσης

Ανακοίνωση - Δελτίο Τύπου του Συλλόγου.

Είναι γνωστή σε όλη την Ελληνική κοινωνία η δεινή οικονομική κατάσταση του μεγαλύτερου ποσοστού του αγροτικού πληθυσμού της χώρας, που απορρέει από την άσχημη θέση της ελληνικής γεωργίας, συνεπεία της ασκούμενης αγροτικής πολιτικής.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η παρακράτηση ενός ποσοστού των προκαταβολών των πληρωμών της Ενιαίας Ενίσχυσης, έρχεται να οξύνει την προαναφερθείσα κατάσταση, με προφάσεις και επιχειρηματολογία που δεν δικαιολογείται από την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.

Για του λόγου το αληθές αναφέρονται: Τα άρθρα 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) 15/99 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οποία οι πληρωμές δυνάμει των καθεστώτων στήριξης, πρέπει να καταβάλλονται πλήρως στους δικαιούχους.

Η υπ’ αριθμόν 403567/17/10.2001 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας – Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό 1393/22/10/2001, και στην οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι διαδικασίες του τρόπου πληρωμής των οικονομικών ενισχύσεων που βαρύνουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Ειδικότερα, στο άρθρο 3 της εν λόγω ΚΥΑ, ορίζεται ότι οι οικονομικές ενισχύσεις καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους.

Η υπ’ αριθμόν 289/2001 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στην οποία επί λέξει αναφέρεται ότι «…Οι επιδοτήσεις που καταβάλλονται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ΕΓΤΠΕ – FEOGA, πρέπει να καταβάλλονται στο ακέραιο, χωρίς καμία κράτηση ή μείωση…».

Συνεπώς, προκύπτουν ερωτηματικά για τη νομιμότητα των παρακρατήσεων. Επιπρόσθετα οι κανονισμοί της Ε.Ε. στο θέμα των ενισχύσεων κάνουν λόγο για δικαιούχους και δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ κατά επάγγελμα και μη αγροτών.

Με βάση τα παραπάνω:
-Απαιτείται η επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών σε όλους τους δικαιούχους.
-Η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που έχει σχέση με το σύστημα πληρωμών και ελέγχου των κοινοτικών ενισχύσεων,πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο κρατικούς φορείς και Ν.Π.Ι.Δ τουΥπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η κατά αυτό τον τρόπο λειτουργία, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση κατάλληλου επιστημονικού δυναμικού, μπορεί να εγγυηθεί την αποφυγή λαθών και κακοδιαχειρίσεων, οδηγώντας στην έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων στους δικαιούχους και παράλληλα ελαχιστοποιώντας το κόστος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων, η αύξηση του οποίου σήμερα μετακυλίεται στις πλάτες των αγροτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου